Rozvorový zámok

ÚLOHOU ROZVOROVÉHO ZÁMKU JE SÚČASNÉ UZAMYKANIE VŠETKÝCH BEZPEČNOSTNÝCH BODOV ZÁROVEŇ

Rozvorový zámok je navrhnutý tak, aby sa pri porušení bezpečnostnej vložky samovolne nastavil do polohy uzamknutia. Bezpečnostné dvere Exkluzív sú štandardne dodávané s tromi aktívnymi západkami.

Nenašli ste požadované informácie?

V prípade, že ste nenašli požadované informácie o oknách, dverách, interiérových dverách, bezpečnostných dverách, poštových schránkach, domových dorozumievacích zariadeniach a prístupových systémoch, zasklievaní lodžií, maliarskych a murárskych prácach, doplnkoch, zateplení, podlahách, vstupných bránach neváhajte nás kontaktovať a smerovať na nás akékoľvek otázky, určite Vám poradíme !

Návrat hore